Skip to main content

1. Neem vóór het verhoor contact op met een advocaat

Het is belangrijk om vóór uw verhoor een advocaat te consulteren. Beroept u zich op het zwijgrecht of legt u toch beter een verklaring af? En wat kan u dan wel of beter niet verklaren?

VdJ Advocaten kan u voorbereiden op het verhoor en u adviseren over de best te volgen verdedigingsstrategie.

2. U beslist zelf wat u verklaart

Wat de meesten vergeten, is dat zij zelf de feitelijke leiding hebben tijdens het verhoor. De politie stelt de vragen, maar u beslist wat er uiteindelijk op papier komt.

VdJ Advocaten waakt erover dat het uw woorden zijn en niet wat de politie er wil van maken.

3. Zwijgrecht of spreekplicht?

Velen denken dat een rechter later zal denken dat ze schuldig zijn wanneer ze zich beroepen op hun zwijgrecht.

Dit is niet zo. Het zwijgrecht is een wettelijk beschermd recht dat ook door de rechter moet gerespecteerd worden.

4. De politie: uw vriend?

Tijdens een verhoor wil de politie soms laten uitschijnen alsof ze u willen helpen of dat ze alleen maar de waarheid willen achterhalen.

Realiseer u echter dat de politie in beginsel uitgaat van de ‘waarheid’ zoals ze die de eerste keer hebben gehoord van de klager/slachtoffer.

Maar is het niet dikwijls ieder ‘zijn’ waarheid?

Als gevolg daarvan zal de politie alles wat u verklaart en dat afwijkt van wat de klager heeft verklaard, in twijfel trekken.

5. Geen leugenachtige verklaring

Het zwijgrecht en het recht om niet te moeten bijdragen aan zijn eigen schuldig verklaring betekent niet dat u leugenachtige verklaringen mag afleggen.

Een verhaal moet logisch en geloofwaardig zijn. Wanneer uw verklaring volledig afwijkt van wat getuigen verklaren of van wat op camerabeelden is te zien, zal u nadien niet geloofd worden door een rechter.

Leg wel een verklaring af waarin alle zaken ter uw ontlasting duidelijk aan bod komen.

6. Leg slechts één keer een verklaring af

Zeker in grotere strafzaken gebeurt het dat verdachten meermaals ondervraagd worden.

Wanneer de politie opnieuw vragen stelt over een onderwerp waarover u al eerder verklaringen heeft afgelegd, heeft u er baat bij te verwijzen naar uw vorige verklaring.

Door opnieuw dezelfde vragen te stellen, probeert de politie te controleren of uw verklaring samenhangend is. Wanneer er zich (kleine) verschillen voordoen, kan uw verklaring nadien als ongeloofwaardig worden aanzien en tegen u worden gebruikt.

7. Laat u niet onder druk zetten

Tijdens het verhoor kan gepoogd worden druk op u uit te oefenen, zoals:
“Good cop, bad cop”;
Met de vuist op tafel slaan;
Dreigen met een langere arrestatie;
Aangeven dat medeverdachten al bekend hebben;

8. Praat nooit ‘off the record’ met de politie

Alles wat u tegenover de politie vertelt, kan worden opgenomen in een proces-verbaal van bevindingen van de verbalisant en kan later als bewijs tegen u worden gebruikt.

9. Lees uw verklaring vóór ondertekening

Lees uw verklaring steeds rustig, aandachtig en volledig en laat de verklaring aanpassen wanneer deze niet correct is opgesteld. Laat u daarbij niet onder druk zetten wanneer de politie ongeduldig wordt of haar tegenzin laat blijken om aanpassingen van uw verklaring te maken.

10. Vraag een kopie van uw verklaring

Als verdachte heeft u het recht om onmiddellijk een kopie van uw verklaring te krijgen. Vraag deze altijd.

Soms weigert de politie om een kopij mee te geven onder het mom van: “uw advocaat weet hoe hij de verklaring kan opvragen”. Accepteer dit nooit! U heeft recht op een kopie van uw verklaring.