Erfrecht

Home > Diensten > Erfrecht

Na het overlijden van een naaste volgen een reeks van administratieve en praktische zaken die geregeld moeten worden. In dit stadium wordt de hulp ingeschakeld van begrafenisondernemers, notarissen en bankiers. In het beste geval is het inschakelen van een advocaat niet nodig. Toch steken soms enkele vragen de kop op:

  • Wat zijn mijn rechten als langstlevende partner?
  • Wat is de omvang van het voorbehouden erfdeel?
  • Is het testament geldig?

En in sommige gevallen kan er niet tot een minnelijke verdeling worden gekomen met de andere erfgenamen. In dit geval, of als je vragen hebt, kan je terecht bij Van der Jeught.

Afspraak maken