Wettelijke informatie

|   Wet van 26 maart 2010 van dienstenwet

Onderneming

U doet beroep op ‘VdJ Advocaten & Bemiddelaars’ en vertrouwt uw zaak toe aan Mter Jan Van der Jeught, Mter Stefan Van der Jeught of Mter Els Timmermans.

  • Mter Jan Van der Jeught is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie te Dendermonde sinds 1 oktober 2005.

Hij oefent het beroep van advocaat uit als zelfstandige met kantooradres gevestigd te 9400 Ninove, Stationsstraat 48, ondernemingsnummer: 0542.698.568.

  • Mter Stefan Van der Jeught is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie te Dendermonde sinds 1 oktober 1977.

Hij oefent het beroep van advocaat uit als zelfstandige met kantooradres gevestigd te 9400 Ninove, Stationsstraat 48, ondernemingsnummer: 0555.863.151.

  • Mter Els Timmermans is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie te Brussel sinds 1 oktober 1996 en sinds 1 oktober 2021 aan de balie te Dendermonde.

Zij oefent het beroep van advocaat als zelfstandige onder de vorm van een vennootschap ‘Advoti BV’ met kantooradres gevestigd te 9400 Ninove Stationsstraat 48, ondernemingsnummer: 0656.560.039.

Het kantoor is telefonisch bereikbaar op het nummer 054 33 82 20, een e-mail kan u richten aan jan@vdjadvocaten.be, stefan@vdjadvocaten.be, els@vdjadvocaten.be 

Dienstverlening

Bij VdJ Advocaten & Bemiddelaars kan u terecht voor juridisch advies, bijstand bij geschillen voor rechtscolleges en diverse bemiddelingsdiensten.

Beroepsregels en gedragscode

VdJ Advocaten & Bemiddelaars zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de balie van Dendermonde die geraadpleegd kunnen worden op het baliesecretariaat in het gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

Beroepsaansprakelijkheid

VdJ Advocaten & Bemiddelaars zijn verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Europe NV (via Vanbreda Risk & Benefits), Koning Albert II Laan 9, 1210 Sint-Joost-ten-Node voor een bedrag van € 2.500.000 per schadegeval.

Bijkomende info of klacht

Voor meer informatie of een eventuele klacht kan u Mter Jan Van der Jeught bereiken als volgt: Stationsstraat 48, 9400 Ninove; Tel.: 054 33 82 20; jan@vdjadvocaten.be. 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenbeslechting via de balie van Dendermonde, info bij het baliesecretariaat (adres: Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde).

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de balie van Dendermonde bevoegd.

Voor andere geschillen kan desgevallend beroep worden gedaan op de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur.