Bemiddeling

Home > Diensten > Bemiddeling

Naast advocaten en juristen, hebben we ook een bemiddelaar in huis. Een bemiddelaar schakel je in wanneer je het conflict met je wederpartij buiten de rechtbank wil oplossen. Hij/zij is onpartijdig en fungeert als tussenpersoon tussen de partijen met als doel een onderhandelde oplossing te bereiken. Hiervoor luistert de bemiddelaar naar de standpunten van beide partijen en lijst hij/zij o.a. de punten op waarvan de partijen van elkaar verwijderd zijn.

Wat zijn de voordelen van een bemiddeling?

  • Beide partijen blijven meester over hun geschil;
  • Het is een vrijwillig proces: je kan uit de bemiddeling stappen wanneer je wilt;
  • Een bemiddeling kan op korte termijn doorlopen worden en gaat bijgevolg veel sneller;
  • Over het algemeen volgt een positiever resultaat: beide partijen kunnen nadien doorgaans nog door dezelfde deur. Het is dus ideaal voor commerciële of familiale kwesties;
  • Het is goedkoper aangezien er geen gerechtskosten aan verbonden zijn.

Schakel je graag Van der Jeught Advocaten & Bemiddelaars in als bemiddelaar?

Afspraak maken