Disclaimer

|   Gebruik van de website

De gegevens die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van juridische informatie en de door advocatenkantoor Van der Jeught aangeboden dienstverlening.

Van der Jeught Advocaten & Bemiddelaars levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op de site onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. VdJ Advocaten & Bemiddelaars behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van advocatenkantoor Van der Jeught.

De informatie op de website en op sociale media geven algemene (juridische) informatie. Zij omvat nooit een juridische analyse van een concrete situatie en kan bijgevolg nooit als een advies worden beschouwd. Om uw eigen situatie te beoordelen, moet u steeds een afspraak maken (telefonisch: 054/33.82.20 of per e-mail: info@vdjadvocaten.be). 

Van der Jeught Advocaten & Bemiddelaars sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade.

Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo’s, foto’s, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij advocatenkantoor Van der Jeught en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of openbaar gemaakt zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van haar zaakvoerder Jan Van der Jeught.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Van der Jeught Advocaten en uzelf.