Facturen

Home > Diensten > Facturen

Er zijn twee soorten openstaande facturen: betwiste en onbetwiste onbetaalde facturen. Bij een betwiste factuur, zoals de naam het al zegt, betwist de opdrachtgever de factuur omdat naar hun mening het werk niet volgens de afspraken of niet volgens de regels van de kunst werd uitgevoerd. Hierbij buigt de rechtbank zich over het protest.

Bij een onbetwiste factuur word je geconfronteerd met een partij die niet wil of kan betalen. Bij de invordering van onbetaalde, onbetwiste facturen zijn er 2 aparte aanpakken, afhankelijk van de situatie (B2B of B2C). Bij de invordering van achterstallige handelsschulden is er een versoepelde procedure die we kunnen opstarten. Deze laat het toe om met minder formaliteiten de facturen in te vorderen. Bij consumenten gaat het steeds om een dagvaarding.

Afspraak maken