OVER STEFAN  

|   Een gevestigde waarde

Stefan Van der Jeught is advocaat sinds 1977 en specialiseert zich inzake erfrecht, familierecht, erfdienstbaarheden en pacht.

 • Oprichter van VdJ Advocaten & Bemiddelaars in 1977.

Opleiding/ studies:

 • Licentiaat/ Master in de rechten (1972 – 1977)
  • Opleiding gevolgd aan de VUB, afgestudeerd met onderscheiding in 1977.
 • Licentiaat/ Master in de criminologie (1977)
  • Stefan heeft de richting rechten en criminologie samen gevolgd aan de VUB: in eerste zittijd legde hij de examens in de faculteit rechtsgeleerdheid af en in tweede zittijd deed hij de examens in de criminologie.
 • Baliestage als stagiair-advocaat (1977 – 1980)
  • Op 01.10.1977 ingeschreven als stagiair bij de balie te Dendermonde.
 • Plaatsvervangend vrederechter te Ninove (1992 – 2002)
 • Plaatsvervangend raadsheer in de echtscheidingskamer van het Hof van Beroep te Brussel (2002 – 2006)
 • Diverse juridische publicaties
 • Permanente vorming, lifelong learning
  • Voortdurend actualiseren van vakkennis in de snel evoluerende maatschappij