Onderhoudsgeld

Onderhoudsgeld

Via diverse websites is het voor ouders gemakkelijker geworden om zelf een alimentatiebijdrage te berekenen. Toch merken we geregeld dat het nodig is om bij te sturen. Er zijn namelijk heel wat factoren die je bij een berekening moet in aanmerking nemen, en die zijn niet voor iedereen even duidelijk.

Hou rekening met volgende vragen:

  Hoeveel kost een kind? Hoeveel bedraagt de alimentatie?
  Wat staat er in de wet?
  Waarmee houdt de rechtbank rekening bij het bepalen van de onderhoudsbijdrage?
  Wat met de kinderbijslag?
  Kunnen wij samen bepalen dat er geen alimentatie verschuldigd is?
  Wat met de indexatie van onderhoudsgeld?
  Wat gebeurt er met de onderhoudsbijdrage bij veranderende omstandigheden?
  Wat zijn de fiscale implicaties?
  Is de onderhoudsbijdrage voor mijn kind fiscaal aftrekbaar?

Meer weten over kinderalimentatie?

Wil je van een deskundige horen hoe je de hoogte van de alimentatiebijdrage moet berekenen of wil je advies over mogelijke afspraken over de verdeling van de kosten van de kinderen in jouw specifieke situatie? VdJ Advocaten & Bemiddelaars denkt graag met je mee.