Gedagvaard

Gedagvaard

Strafrecht is complex en vereist een professionele aanpak. Zijn alle constitutieve elementen van het misdrijf vervuld? Kan u zich beroepen op rechtvaardigingsgronden of verzachtende omstandigheden? Werden er tijdens het strafonderzoek geen procedurefouten gemaakt?

Heeft u voordat u werd gedagvaard nog geen advocaat geconsulteerd? Dan is het nu vijf voor twaalf…

Tijdens de eerste consultatie luistert VdJ Advocaten naar uw versie van de feiten. Nadien nemen wij inzage van het strafdossier, waarna wij u opnieuw contacteren om samen de verdere strategie en verdediging te bepalen.