Stefan Van der Jeught

Stefan Van der Jeught is advocaat sinds 1977 en specialiseert zich inzakeerfrecht, familierecht, erfdienstbaarheden en pacht.

Beknopt:

 • Licenciaat in de rechten (1977)
 • Licenciaat in de criminologie (1977)
 • Advocaat aan de balie Dendermonde (sinds 1977)
 • Plaatsvervangend vrederechter te Ninove (1992 – 2002)
 • Plaatsvervangend raadsheer in de echtscheidingskamer van het Hof van Beroep te Brussel (2002 – 2006)
 • Diverse juridische publicaties

Vakmateries en specialisaties:

 • Echtscheiding en beëindiging samenwoning
 • Onderhoudsbijdragen kinderen en tussen (ex) echtgenoten
 • Vereffening en verdeling na echtscheiding, samenwoning en bij nalatenschappen
 • Schenkingen en testamenten
 • Vastgoed