Erfenis en testament

Erfenis en testament

Wanneer een naaste overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of hij/zij lang ziek is geweest dan wel plotseling is heengegaan, de dood van een geliefde overvalt ons altijd.

Gelukkig zijn er meestal familieleden en vrienden met wie we in de eerste dagen van rouw ons leed kunnen delen. Maar meteen moeten er ook een hele reeks administratieve en praktische zaken worden geregeld.

Vanzelfsprekend zult u beroep moeten doen op allerhande experts zoals de begrafenisondernemer, de notaris, uw bankier,…

In sommige gevallen lukt het niet om met de andere erfgenamen tot een minnelijke verdeling van de erfenis te komen. Misschien heeft u vragen over uw rechten als langstlevende echtgenoot/partner? Of over de omvang van uw voorbehouden erfdeel? Over de geldigheid van een testament?

Meer weten over erfrecht?

Wil je van een deskundige vernemen hoe de wettelijke devolutie verloopt of wil je advies over de verdeling van de nalatenschap in jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.