Bemiddeling

Bemiddeling

Als je kiest voor bemiddeling, ga je samen met de bemiddelaar aan tafel om via gesprekken tot een oplossing te komen die door beide partijen wordt gedragen.

Familiale bemiddeling of ‘overlegscheiding’

Zeker in familiezaken, is het dikwijls geen goed idee om onmiddellijk een procedure voor de rechtbank te starten.

Niemand kent je situatie beter dan jijzelf. Niemand weet beter wat er voor jou bij een scheiding op het spel staat. Niemand weet ook beter wat de kinderen nodig hebben, hoe ze reageren, waarin ze sterk zijn of waarin net heel kwetsbaar.

Bij bemiddeling houd je de oplossing zelf in handen. Zelfs al is de rechter heel bekwaam, hij kan nooit op korte tijd alle elementen van je relatie en/of jouw gezin doorgronden.


De gevolgen voor de kinderen beperkt houden

Voor veel ouders vormen de kinderen het belangrijkste gespreksonderwerp bij de onderhandelingen over een echtscheiding. Daarom gaan we met jullie als ouders al in een van de eerste gesprekken na wat kan helpen om de gevolgen voor de kinderen beperkt te houden.


Voordelen van bemiddeling

Een groot voordeel van bemiddeling is dat je zonder al te veel strijd tot een gedragen oplossing komt. Dit betekent in de meeste gevallen dat de ex-partners na de scheiding een betere verstandhouding kunnen hebben. Zeker als er kinderen betrokken zijn, is dat een pro.

Een ander voordeel is dat we maatwerk kunnen leveren. Geen standaardvonnis zoals je dat in de rechtbank krijgt maar specifieke oplossingen voor jullie situatie.

Nog een voordeel is dat de bemiddeling sneller verloopt en daardoor nog eens goedkoper is ook dan een procedure voor de rechtbank.


Meer weten over bemiddeling?

Jan Van der Jeught is opgeleid tot bemiddelaar en kan u antwoorden op al uw bemiddelingsvragen. Of misschien wil je zelf wel een overlegscheiding i.p.v. een vechtscheiding voor de familierechtbank?