Aanhouding

De politie mag niet zomaar overgaan tot arrestatie. In principe kan de politie een verdachte enkel gerechtelijk aanhouden bij een betrapping op heterdaad. In alle andere gevallen kan de politie verdachten enkel arresteren na voorafgaande instructie van de procureur des Konings.

Een arrestatie mag nooit langer dan 24 uren duren, tijdens die periode zal de politie overgaan tot verhoor van de verdachte. Nadien zal de onderzoeksrechter beslissen of de aanhouding wordt verlengd, in dat geval wordt u door de onderzoeksrechter onder voorlopige hechtenis geplaatst.

De maximale termijn van de voorlopige hechtenis bedraagt vijf dagen. Als die termijn verlopen is, is het de correctionele raadkamer om via verlenging de voorlopige hechtenis al dan niet te bevestigen. Een verlenging door de raadkamer bedraagt in principe 30 dagen.

Basisrechten bij een arrestatie zijn:
het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat;
het recht op bijstand door een advocaat bij het verhoor;
het recht op het verwittigen van een vertrouwenspersoon;
het recht op medische bijstand.

VdJ Advocaten luistert, adviseert, staat u bij al deze verhoren bij, neemt inzage van het strafdossier, bespreekt het dossier met de cliënt en pleit voor de correctionele raadkamer.